Posted on Friday, February 1, 2013 - 2:33pm

 

Centrul de Cercetare „Ştiinţe Aplicate și Tehnologii Moderne” (SATM)  este o unitate academica de cercetare, fără personalitate juridica, organizat în cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară  al Universității “Valahia” din Târgoviște (ICSTM-UVT).

SATM are ca obiective cercetarea, dezvoltarea şi transferul tehnologic, consultanţa, expertiza, formarea şi perfecţionarea profesională, în scopul creşterii contribuţiei cercetărilor interdisciplinare şi fundamentale din domeniul Ştiinţelor Aplicate și Tehnologiilor Moderne.

Plan de cercetare 2015 - 2016

Proiecte de cercetare:

TIPSARMER

ISMACH

Recent articles